SAYFANIN İÇERİĞİ

La Rose Des Sables Paris ve onun yan kuruluşları mümkün olduğunca doğru ve eksiksiz olmaya çalışırlar. Ancak, La Rose Des Sables Paris bu sayfanın içeriğinin doğru, tamamlanmış, güvenilir, geçerli veya hatasız olduğunu garanti etmemektedir. Bu sayfada listelenen ürünlerin tarif ve fiyatların doğruluğunu sağlamaya çalışsak da, zaman zaman bir hata olabilir ve bir veya birkaç ürünümüz için yanlış ürün tarifi veya yanlış fiyat listelenmiş olabilir. Listelenen fiyatın yanlış olması gibi bir hata yapıldığı durumda, siparişiniz bize ulaştığında doğru fiyat veya ürün bilgisini size bildirmeye çalışacağız ve eğer ürün bilgisi veya gerçek fiyat sayfada listelenen ürün bilgisi ve fiyatından farklı ise siz herhangi bir yükümlülüğe gerek kalmaksızın siparişinizi iptal edebileceksiniz.

SİPARİŞ ONAYI

Sipariş onayı e-postasının makbuzu, siparişin kabulü veya satışa davetin onayı teşkil etmez. Sözü geçen makbuz ayrıca ürünün stok dahilinde olduğunun ya da sayfada, veya herhangi bir katalogda veya diğer reklamlarda ilan edilen fiyat veya şartlarla herhangi başka bir şekilde mevcut olduğunun onayını teşkil etmez. La Rose Des Sables Paris önceden haber vermeksizin herhangi bir ürünün sipariş miktarını sınırlama ve/veya herhangi bir müşteriye hizmet vermekten imtina etme hakkını saklı tutar. Herhangi bir siparişin onayından önce verilen bilgilerin doğrulanması zorunlu tutulabilir.

GARANTİLERİN (TEMİNATLARIN) İTİRAZI VE HÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRI

Bu sayfa La Rose Des Sables Paris tarafından “as is” ve “as available” temelinde sağlanmıştır. La Rose Des Sables Paris bu sayfanın işleyişi ile veya sayfaya dahil olan bilgi, içerik, materyal veya ürünler ile ilgili hiçbir sarih veya zımni gösterim veya garantiler yapmamıştır. Bu sayfayı kullanımınızın yalnız kendi riskinizde olduğunu açıkça kabul edersiniz. Uygulanabilen kanunların müsaade ettiği en geniş kapsama göre La Rose Des Sables Paris zımni ortalama kalite garantilerini ve “belirli bir amaç için uygunluk dahil ama sınırlı olmamak üzere sarih veya zımni tüm garantileri reddetmektedir. La Rose Des Sables Paris bu sayfanın kullanımı sonucu ortaya çıkan, doğrudan, dolaylı, tesadüfi, cezayı gerektirici ve fiilin sonucu ortaya çıkan zararlar dahil ama sınırlı olmamak üzere, Bu kayıt ve şartlarda özellikle öngörülmüş olanlar hariç herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır. Bazı yasalar zımni garantileri veya belirli zararların sınırlanmasına ya da hariç tutulmasına izin vermemektedir. Sözü geçen yasalar size uygulanabiliyorsa, yukarıdaki itirazların, ihraçların veya sınırlamaların bir kısmı ya da tamamı size uygulanmayacak ve size bazı ilave haklar tanınabilecektir. La Rose Des Sables Paris ayrıca hiçbir sorumluluk kabul etmez ve bu sayfaya giriş, kullanım, tarama ve herhangi bir materyal, veri, metin, görüntü, video veya işitsel yükleme yapıldığında bilgisayar teçhizatınıza veya diğer mülklere gelen herhangi bir zarardan veya virüs bulaşmasından sorumlu tutulamaz. La Rose Des Sables Paris bu sayfaya link edilmiş diğer sayfaları incelememiştir ve bu sayfaya link edilmiş site dışı sayfaların veya herhangi diğer bir sayfanın içeriğinden sorumlu tutulamaz. Link edilmiş veya site dışı sayfaları kullanımınız kendi mesuliyetiniz altındadır. La Rose Des Sables Paris' in ana sayfasına veya diğer sayfalarına www.larosedessables.com’un önceden yazılı muvafakatini almadan link etmeye izin verilmemektedir.

UYGULANABİLİR HUKUK

La Rose Des Sables Paris' i ziyaret etmekle, kanunlar ihtilafı kurallarını hiçe sayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kanunlarının söz edilen kullanım şartlarında ve La Rose Des Sables Paris ile onun yan kuruluşlarıyla sizin aranızda çıkabilecek her türlü ihtilafta hakim olacağını ve bu sayfa veya bu sayfa aracılığı ile aldığınız tüm ürünlerde kabul edersiniz.